5.6.11

3 Jun 2011

都有一段日子冇更新這個主題..


今日來到這裡食個 2-Course 午餐.
 


         
 


先來一個青豆茸湯
         


主菜係 菠菜煙肉配白牛油汁意粉, 比較乾身
  


仲有cake 買, 不過我冇叫到  
  總括: 一次就夠~