16.1.14

Silent moment 寧靜時光

早兩日從報紙中見到呢間野係自已地方開首間分店, 今日的午餐決定遠離中區
 
大家如果有去過首爾/星加坡既你們, 相信都會幫襯過佢, 我不用多說啦, 就等我享受下一個多小時寧靜的時光.